انتظارات فرزندان

 

* فرزندان از ما چه انتظاراتی دارند ؟:

 

   1 ) فرزندان والدینی می خواهند که در حضور آنان با یکدیگر مشاجره

       و دعوانکنند

 

   2 ) تمام اعضای خانواده را به یک چشم بنگرند وبین آنها تبعیض قائل

      نشوند     

 

   3 ) صادق و درستکار باشند و به قول خود عمل کنند

 

   4 ) نسبت به دیگران بردبار و شکیبا باشند

 

   5 ) از آمدن دوستان بچّه ها به خانه استقبال کنند

 

   6 ) با فرزند خود رابطه روحی و عا طفی برقرار کنند

 

   7 ) به سئوالات بچّه ها پاسخگویی داشته باشند

 

   8 ) درصورت لزوم فرزندان را تربیت کنند امّا نه در حضور دیگران وبخصوص دوستان آنها

 

   9 ) به جای در نظر گرفتن نقاط ضعف ،به جنبه های مثبت فرزند خود  

     تکیه کنند

    

   10 ) با بچّه ها سازگار و یاری دهنده ی آنان باشند

 

--------------------------------------------------------------------   چهارم دی ماه روز    خانواده     گرامی باد.قلب

                     

/ 0 نظر / 12 بازدید